Pentru a putea dezarhiva documentele aveti nevoie de un program de dezarhivare. Click pentru a descarca FreeARC.

Pentru vizualizarea documentelor aveti nevoie de Adobe Reader. Click pentru a descarca AdobeReader.

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2021
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 11.01.2022 HCL privind alegerea președintelui de ședința  HCL 1
2 11.01.2022 HCL privind aprobarea atribuirii unor denumiri de străzi din satele Crizbav și Cutuș   HCL 2
3 11.01.2022 HCL privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale anului 2021  HCL 3
4 11.01.2022 HCL privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 4
5 11.01.2022 HCL privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021  HCL 5
6 11.01.2022 HCL privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Crizbav un anul școlar 2022 - 2023  HCL 6

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2021
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
 1 15/01/2021  HCL privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020  HCL 1
 2 15/01/2021  HCL pentru validarea majorării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020 efectuată prin dispoziția primarului comunei Crizbav nr. 182 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 2
 3 29/01/2021 HCL privind înființarea unei comisii speciale de analiză și verificare în cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 3
 4 29/01/2021 HCL privind aprobarea realizării unor sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției  HCL 4
 5 29/01/2021 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2021-2022  HCL 5
 6  29/01/2021 HCL privind aprobarea realizarii proiectului „Info scoala- Digitalizarea educatiei in comuna Crizbav, judetul Brasov”  HCL 6
 7 26/02/2021 HCL privind modernizarea și asfaltarea DE 199  HCL 7
 8 26/02/2021 HCL privind aprobarea metodologiei, cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  HCL 8
 9 26/02/2021 HCL privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat în comuna Crizbav şi stabilirea taxelor aferente  HCL 9
10 31/03/2021 HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 10
11 31/03/2021 HCL privind neasumarea responsabilităţii pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023  HCL 11
12 29/04/2021 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 12
13 29/04/2021 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2021  HCL 13
14 29/04/2021 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 14
15 29/04/2021 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 15
16 29/04/2021 HCL privind aprobarea vânzării unor imobile teren  HCL 16
17 29/04/2021 HCL privind aprobarea dezemembrării unor imobile teren  HCL 17
18 31/05/2021 HCL privind aprobarea prelungirii perioadei de activitate a comisiei speciale de analiză și verificare constituită prin hotărârea consiliului local nr. 3 din 29.01.2021  HCL 18
19 31/05/2021 HCL privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului  HCL 19
20 31/05/2021 HCL privind aprobarea acordării burselor pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Crizbav  HCL 20
21 31/05/2021 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2021 ce se va valorifica agenților economici, pe picior, produse principale și produse accidentale 2, în volum de 654,16 mc  HCL 21
22 31/05/2021 HCL privind împuternicirea viceprimarului comunei Crizbav in vederea depunerii cererii de plată pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”  HCL 22
23 09/07/2021  HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 23
24 09/07/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 24 
25 09/07/2021 HCL privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Crizbav în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  HCL 25 
26 30/08/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 26
27 30/08/2021 HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 27
28 30/08/2021 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 28
29 30/08/2021 HCL privind aprobarea angajarii unui avocat care sa care sa acorde consultanta juridica si reprezinte interesele Comunei Crizbav, al Consiliului Local, al Primarului sau al Politiei Locale  HCL 29
30 28/09/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 30
31 28/09/2021 HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 31
32 28/09/2021 HCL privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul de carburant  HCL 32
33 28/09/2021 HCL privind aprobarea achiziționării unui plug de zapada  HCL 33
34 28/09/2021 HCL privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Crizbav în consiliul de adinistratie al Școlii Gimnaziale Crizbav  HCL 34
35 28/09/2021 HCL privind aprobarea extinderii sistemului de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Crizbav  HCL 35
36 28/09/2021 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Crizbav în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director/director adjunct al Școlii Gimnaziale Crizbav  HCL 36
37 18/10/2021 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 37
38 29/10/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 38
39 18/10/2021 HCL privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului "Construire Grădiniță"  HCL 39
40 18/10/2021 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal " Construire ferma moderna de îngrășare a suinelor - extravilan comuna Crizbav"  HCL 40
41 02/11/2021 HCL privind aprobarea revizuirea/extinderea sistemului de iluminat din comuna Crizbav  HCL 41
42 02/11/2021 HCL privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului "Construire grădiniță"   HCL 42
43 02/11/2021 HCL privind modernizarea drumuri Comuna Crizbav, județ Brașov   HCL 43
44 25/11/2021 HCL privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Crizbav, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte din prezenta hotărâre   HCL 44
  25/11/2021 Străzi Crizbav - propuse și existente  Vizualizează 
45 25/11/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 45
46 25/11/2021 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce se va valorifica agenților economici, pe picior, produse principale din producția anului 2022  HCL 46
47 20/12/2021 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarna  HCL 47
48 20/12/2021 HCL privind aprobarea Statutului Comunei Crizbav  HCL 48
49 20/12/2021 HCL privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare prestate de SC Industrial Proces Paper SRL  HCL 49 
50 20/12/2021 HCL privind aprobarea realizarii unor sisteme tehnice de protecție fizica și de alarmare împotriva efractiei   HCL 50
51 20/12/2021 HCL privind aprobarea alipirii a doua imobile, teren în suprafață de 568 mp înscris în CF 1625 și teren în suprafață de 301 mp înscris în CF 1626   HCL 51
52 20/12/2021 HCL privind aprobarea acordării burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat(primar și gimnazial) din comuna Crizbav  HCL 52
53 20/12/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 53
54 20/12/2021 HCL privind aprobarea revizuirea/extinderea sistemului de iluminat public din comuna Crizbav  HCL 54
55 23/12/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 55

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2020
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
 1 31/01/2020  HCL privind aprobarea modificării prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2020 ce se valorifică agenților economici  HCL 1
 2 31/01/2020  HCL pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav  HCL 2
 3 31/01/2020  HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020  HCL 3
 4 31/01/2020  HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2019  HCL 4
 5 31/01/2020  HCL privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții „Reabilitări străzi şi drumuri din intravilanul şi extravilanul Comunei Crizbav şi Dumbrăviţa pe amplasamentul existent”  HCL 5
 6  28/02/2020  HCL privind alegerea unui nou președinte de ședință  HCL 6
 7  28/02/2020  HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2020  HCL 7
 8  28/02/2020  HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2020-2021  HCL 8
 9  28/02/2020  HCL privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 9
10  28/02/2020  HCL privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol  HCL 10 
11  28/02/2020  HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 11
12  20/03/2020  HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 12
13  06/04/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 13
14  30/04/2020  HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 14
15  30/04/2020  HCL privind aprobarea realizării unor puțuri forate pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei Crizbav  HCL 15
16  30/04/2020  HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 16
17  28/05/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 17
18  28/05/2020  HCL privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a spațiului având ca destinație cabinet medical de medicina de familie  HCL 18
19  28/05/2020  HCL privind aprobarea depunerii unei cereri de plată pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”  HCL 19
20  28/05/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică  HCL 20
21  30/06/2020  HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2020 ce se valorifică agenților economici  HCL 21
22  22/07/2020  HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei Butcă Lenuța  HCL 22
23  22/07/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu comuna Dumbrăvița în vederea realizării proiectului “Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul si extravilanul Comunelor Crizbav si Dumbravita pe amplasamentul existent”  HCL 23
24  22/07/2020  HCL pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav pentru semestrul I 2019  HCL 24
25  22/07/2020  HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 25
26  27/08/2020  HCL privind alegerea unui nou președinte de ședință  HCL 26
27  27/08/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 27
28  27/08/2020  HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 28
29  24/09/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 29
30  24/09/2020  HCL privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 30
31  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică, având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2407/21.09.2009 încheiat cu S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții „Canalizarea apelor uzate menajere şi staţie de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav şi reţele de distribuţie apă în localităţile Crizbav şi Cutuş, judeţul Braşov”  HCL 31
32  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2933/11.09.2017 încheiat cu S.C. ELECTROVÂLCEA S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Executie lucrari de constructii gradinita in satul Cutus, Comuna Crizbav, judetul Brasov”  HCL 32
33  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2712/14.10.2009 încheiat cu Asocierea S.C. Gotic S.A. și S.C. AGETAPS S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare str. lungă în prelungirea DC 36, Com. Crizbav”  HCL 33
34  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4046/18.12.2012 încheiat cu S.C. TERMOCONFORT S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Instalație canalizare și stație de epurare în localitatea Cutuș, com. Crizbav”  HCL 34
35  26/11/2020  HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 35
36  26/11/2020  HCL privind alegerea viceprimarului comunei Crizbav  HCL 36
37  26/11/2020  HCL privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 37
38  26/11/2020  HCL privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 38
39  21/12/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 39
40  21/12/2020  HCL privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav  HCL 40
41  21/12/2020  HCL privind numirea reprezentanților comunei Crizbav în consiliul de coordonare al Asociației Unităților Administrativ Teritoriale municipiul Codlea, comuna Feldioara, comuna Crizbav, comuna Hălchiu, și comuna Bod  HCL 41
42  21/12/2020  HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce se va valorifica agenților economici, pe picior, produse principale din producția anului 2021  HCL 42
43  21/12/2020 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021  HCL 43
44  21/12/2020 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021  HCL 44
45  21/12/2020 HCL privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 45
46  21/12/2020 HCL privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 46

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2019
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
 1 10.01.2019 HCL privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a anului 2018  HCL 1
 2 31.01.2019  HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă   HCL 2
 3 31.01.2019 HCL privind aprobarea subvenționării serviciului public de salubrizare  HCL 3
 4 31.01.2019 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 4
 5 31.01.2019 HCL privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav   HCL 5
 6 31.01.2019 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2019-2020  HCL 6
 7 28.02.2019  HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2019   HCL 7
 8 28.02.2019  HCL privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi   HCL 8
 9 28.02.2019  HCL privind aprobarea majorării prețului pentru serviciile de salubrizare prestate de către S.C. Recycling Group S.R.L.   HCL 9
 10 22.03.2019  HCL privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii a anului 2019   HCL 10 
11 22.03.2019 HCL privind aprobarea închirierii imobilului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2622 din 17.09.2010 de către concesionarul Morar Marius Întreprindere Individuală  HCL 11
12 25.04.2019 HCL privind aprobarea solicitării de înscrierere a dreptului de proprietate în folosul comunei Crizbav asupra unui imobil teren  HCL 12
13 25.04.2019  HCL privind transformarea unui post de natură contractuală în funcție publică   HCL 13
14 25.04.2019 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități  HCL 14
15 25.04.2019  HCL aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2019 valorificată către agenți economici   HCL 15
16 25.04.2019 HCL privind prelungirea duratei contractului de închiriere a pajiștilor proprietatea comunei Crizbav către Asociația Crescătorilor de Taurine Crizbav  HCL 16
17 25.04.2019 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 17
18 25.04.2019 HCL privind aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 18
19 23.05.2019 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019  HCL 19
20 28.06.2019 HCL privind aprobarea efectuării unor demersuri pentru identificarea și evaluarea unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Crizbav, situate în satul Cutuș, ce pot face obiectul vânzării  HCL 20
21 31.07.2019 HCL privind reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 21
22 31.07.2019 HCL privind aprobarea achiziționării de pubele pentru organizarea colectării selective a deșeurilor în comuna Crizbav  HCL 22
23 31.07.2019 HCL pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav  HCL 23
24 29.08.2019 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 24
25 29.08.2019 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe 2019  HCL 25
26 29.08.2019 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate al comunei Crizbav  HCL 26
27 29.08.2019 HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului "Construire gradinita"  HCL 27
28 30.09.2019 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019  HCL 28
29 30.09.2019 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai CL al Comunei Crizbav in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Crizbav  HCL 29
30 30.09.2019 HCL privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru masa de lemnoasa din partida 1899(UPU Crizbav, ua51%3  HCL 30
31 30.09.2019 HCL privind aprobarea punerii la dispozitia Club Auto Blic Brasov a drumului forestier "Calea Cetatii" in vederea organizarii unei probe sportive in cadrul Campionatului National de Raliuri ai Romaniei  HCL 31
32 31.10.2019 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019  HCL 32
33 31.10.2019 HCL privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local  HCL 33
34 31.10.2019 HCL privind aprobarea casării unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Crizbav  HCL 34
35 31.10.2019 HCL privind rezilierea contractului de prestări servicii nr. 1121/29.03.2019 încheiat cu S.C. RECYCLING GROUP S.R.L.  HCL 35
36 31.10.2019 HCL privind aprobarea modificării și completării regulamentului și a caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 36
37 31.10.2019 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 37
38 31.10.2019 HCL privind aprobarea înființării unei funcții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 38
39 31.10.2019 HCL privind ratificarea unui contract de asistență juridică  HCL 39
40 28.11.2019 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019  HCL 40
41 28.11.2019 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2020 ce se valorifică agenților economici  HCL 41
42 28.11.2019 HCL privind aprobarea acordării de pachete cu rechizite elevilor din Comuna Crizbav  HCL 42

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2018
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 31.01.2018 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2018 – 2019  HCL 1
2 31.01.2018 HCL privind aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare  HCL 2
3 31.01.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal “Construire fermă îngrășare tăurași” având beneficiar S.C. FERMA ADI DAC S.R.L.  HCL 3
4 31.01.2018 HCL privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei crizbav pentru anul 2018  HCL 4
5 31.01.2018 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale valabile în anul 2018  HCL 5
6 31.01.2018 HCL privind retagerea comunei Crizbav din Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov  HCL 6
7 31.01.2018 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 7
8 28.02.2018 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2018  HCL 8
9 28.02.2018 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018  HCL 9
10 14.03.2018 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018  HCL 10
11 14.03.2018 HCL privind aprobarea efectuării unor schimburi de teren  HCL 11
12 14.03.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 12
13 27.04.2018 HCL privind modificarea HCL 47 din 28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Crizbav"”  HCL 13
14 27.04.2018 HCL privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea comunei Crizbav inscris in CF Crizbav nr. 3664 nr. cad, 3664”  HCL 14
15 29.05.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 15
16 29.05.2018 HCL privind aprobarea alocării unor sume pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere la obiectivul “Sală de sport școlară cu nivel de practică sportivă competițională locală, teren de handbal și 150 de locuri pentru spectatori, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 16
17 29.05.2018 HCL privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 17
18 28.06.2018 HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă  HCL 18
19 28.06.2018 HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Duția Maria - Magdalena  HCL 19
20  28.06.2018 HCL privind aprobarea cererii d-lui Balași Sorin de trecere a animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre zonele de păşunat, adăpat şi adăpostire  HCL 20
21 28.06.2018 HCL privind aprobarea dezemembrării imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 1645 nr. cad. 1645  HCL 21
22 28.06.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire fermă tăurași” având beneficiar S.C. AGRO MURAD S.R.L.  HCL 22
23 28.06.2018 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 23
24 31.07.2018 HCL privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor  HCL 24
25 31.07.2018 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ardelean Nicolae  HCL 25
26 31.07.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 26
27 31.07.2018 HCL privind aprobarea dezemembrării imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 3945 nr. cad. 3945  HCL 27
28 31.07.2018 HCL privind aprobarea dezemembrării imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 3958 nr. cad. 3958  HCL 28
29 31.07.2018 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă valorificată către agenți economici pe picior din producția 2018  HCL 29
30 31.08.2018 HCL privind aprobara rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 30
31 24.09.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 31
32 24.09.2018 HCL privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri  HCL 32
33 24.09.2018 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Racotea Gheorghe  HCL 33
34 08.10.2018 HCL privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Coșcodar Maria  HCL 34
35 08.10.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 35
36 08.10.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 36
37 08.10.2018 HCL privind acceptarea unei oferte de donaţie  HCL 37
38 08.10.2018 HCL privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local al comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav  HCL 38
39 19.10.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal “Construire fermă îngrășare suine” având beneficiar S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.  HCL 39
40 19.11.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 40
41 19.11.2018 HCL aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2019 valorificată către agenți economici  HCL 41
42 19.11.2018 HCL privind organizarea evenimentului “Centenarul Marii Uniri”  HCL 42
43 19.12.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 43
44 19.12.2018 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2019  HCL 44
45 19.12.2018 HCL privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 45
46 19.12.2018 HCL privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale  HCL 46
47 19.12.2018 HCL privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 47
48 19.12.2018 HCL privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Crizbav în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar  HCL 48
49 19.12.2018 HCL privind completarea Hotărârii consiliului local nr. 36 din 28.10.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 49
50 19.12.2018 HCL privind completarea Hotărârii consiliului local Nr. 52 din 28.11.2013 privind aprobarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de telecomunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Crizbav  HCL 50
51 19.12.2018 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019  HCL 51
       

 

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2017

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2016 - CL Mandat nou

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2016 - CL vechi

 

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anii 2016, 2015, 2014
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
   

2016

 

 
1 1/7/2016 HCL privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din excedentul anului 2015  HCL 1
2 1/28/2016 HCL privind alegerea unui nou președinte de ședință  HCL 2
3 1/28/2016 HCL privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local și utilizarea excedentului bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cursul anul 2016  HCL 3
4 1/28/2016 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuinţă” având beneficiar pe Calanos Gruia şi Calanos Daniela  HCL 4
5 1/28/2016 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2016 – 2017  HCL 5
6 1/28/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 6
7 1/28/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate Cutuș, comuna Crizbav”  HCL 7
8 1/28/2016 HCL aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Canalizarea apelor uzate menajere a apelor uzate în comuna Crizbav și retele de distributie apa în localitatile Crizbav și Cutus, judetul Brasov”  HCL 8
9 2/16/2016 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 9
10 2/16/2016 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2016  HCL 10
11 3/23/2016 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 11
12 4/25/2016 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 12
13 4/25/2016 HCL privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern  HCL 13
14 4/25/2016 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal "Infiintare livada si construire casa de vacanta pentru uz personal DE 289" avand beneficiari pe Barcsa Janos si pe Barcsa Zita  HCL 14
15

4/25/2016

HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa ce se valorifica de catre agentii economici , pe picior, produse accidentale 1 si produse accidentale 2  HCL 15
       
Nr. HCL Data adoptării Conţinut Document
    2015  
1 1/29/2015 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 1 
2 1/29/2015 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mondoc Gheorghe   HCL 2
3 1/29/2015 HCL privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 3 
4 2/27/2015 HCL privind insusirea raportului de evaluare numarul 2108/2014 intocmit pentru concesionarea cabinetelor medicale din cadrul dispensarului uman Crizbav  HCL 4
5 2/27/2015 HCL privind aprobarea concesionarii spatiului cu destinatie cabinet stomatologic din cadrul dispensarului uman  HCL 5
6 2/27/2015 HCL privind numirea dirigintelui de santier pentru supravegherea lucrarilor la obiectivul de investitii " Reabilitare si Extindere Camin Cultural, com. Crizbav"    HCL 6
7 2/27/2015 HCL privind aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Crizbav in anul scolar 2015 - 2016  HCL 7 
8 2/27/2015  HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă îngrăşare bovine DCL 628/7, extravilan Crizbav” având beneficiar S.C. SAMADA OVINE S.R.L.  HCL 8 
9 2/27/2015 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuinţă” având beneficiar pe Calanos Gruia şi Calanos Daniela  HCL 9
10 3/12/2015 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 10
11 3/12/2015 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2015  HCL 11
12 3/12/2015 HCL privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru concesionarea imobilului „Cabinet stomatologic Crizbav”  HCL 12
13 3/12/2015 HCL privind stabilirea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a imobilului „Cabinet stomatologic Crizbav”  HCL 13
14 3/12/2015 HCL privind numirea reprezentanţilor comunei Crizbav în Consiliul de coordonare al asociaţiei UAT Codlea, Feldioara, Crizbav, Hălchiu şi Bod  HCL 14
15 3/12/2015 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Înfiinţare fermă vaci de carne cu anexe şi împrejmuire teren” având ca beneficiar S.C. BURZENHOF AGROM S.R.L.  HCL 15
16 4/16/2015 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de tăiere aferentă anului 2015  HCL 16
17 4/16/2015 HCL privind aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local unor unităţi de cult din comuna Crizbav  HCL 17
18 4/16/2015 HCL privind continuarea asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna Crizbav în vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementării abordării LEADER  HCL 18
19 4/16/2015 HCL privind aderarea comunei Crizbav la Asociaţia „Braşov 2021 – Capitala Europeană a Culturii”  HCL 19
20 4/16/2015 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2015  HCL 20
21 4/16/2015 HCL privind reglementarea acordării ajutoarelor ajutoarelor de înmormântare  HCL 21
22 5/25/2015 HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă  HCL 22
23 5/25/2015 HCL privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014  HCL 23
24 5/25/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 24
25 5/25/2015 HCL privind aprobarea completării hotărârii consiliului local al comunei Crizbav nr. 48 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor măsuri privind concesionarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale în comuna Crizbav  HCL 25
26 5/25/2015 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de tăiere aferentă anului 2015  HCL 26
27 6/23/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 27
28 6/23/2015 HCL privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a unor suprafeţe de teren necesare realizării proiectului Ro-NET implementat de Ministerul pentru Societatea Informaţională – „Construirea unei infrastructuri naţionale de internet de bandă largă în zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structurale (denumit în continuare „Proiectul Ro-NET”)”  HCL 28
29 6/23/2015 HCL privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern  HCL 29
30 8/27/2015 HCL privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2015  HCL 30
31 9/30/2015 HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă  HCL 31
32 9/30/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 32
33 9/30/2015 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de tăiere aferentă anului 2015  HCL 33
34 9/30/2015 HCL privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local al comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav  HCL 34
35 10/28/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 35
36 10/28/2015 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 36
37 10/28/2015 HCL privind privind acceptarea comunei Hăghig ca nou membru al Asociației Intercomunitare în Domeniul Apei din Județul Brașov  HCL 37
38 10/28/2015 HCL avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Înfiinţare livadă și construire casă de vacanță pentru uz personal” având ca beneficiar Barcsa Janos și Barcsa Zita  HCL 38
39 11/6/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 39
40 11/6/2015 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Canalizarea apelor uzate menajere comuna Crizbav, județul Brașov“  HCL 40
41 11/6/2015 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenții economici, pe picior, produse accidentale 1 și produse accidentale 2  HCL 41
42 12/14/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 42
43 12/14/2015 HCL privind implementarea proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 43
44 12/14/2015 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor şcolari şi preşcolari cu ocazia sărbătorilor de iarnă  HCL 44
45 12/23/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 45
46 12/23/2015 HCL proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016  HCL 46
    2014  
1 1/10/2014 HCL privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare an 2013 din excedentul bugetului local  HCL 1
2 1/31/2014 HCL privind aprobarea transferului şi folosirii unei sume provenite din excedentul anului 2013 pentru investiţii la secţiunea de dezvoltare  HCL 2
3 2/24/2014 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 3
4 3/3/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Colţea Gheorghe  HCL 4
5 3/31/2014 HCL privind suplimentarea numărului de posturi din cadrul Compartimentului Contabilitate, Taxe şi Impozite cu un post de casier  HCL 5
6 3/31/2014 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2014  HCL 6
7 3/31/2014 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă îngrăşare suine” având  beneficiar pe Dan Alexandra – Maria Întreprindere Individuală  HCL 7
8 4/30/2014 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse sedundare, din cota de tăiere aferentă anului 2014  HCL 8
9 5/14/2014 HCL privind aprobarea suprafeţelor de teren pentru care se va depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cerere de sprijin pentru suprafaţă în campania 2014  HCL 9
10 5/14/2014 HCL privind aprobarea inchirierii pajiştii proprietatea privată a comunei Crizbav  HCL 10
11

5/30/2014

HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă

 HCL 11
12

5/30/2014

HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014

 HCL 12
13

5/30/2014

HCL privind aprobarea alocarii  de fonduri din bugetul local unor unităţi de cult din comuna Crizbav

 HCL 13
14

5/30/2014

HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă de creştere bovine pentru carne” având  beneficiar S.C. BARITA OVIS S.R.L.

 HCL 14
15

5/30/2014

HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă de creştere bovine pentru carne” având  beneficiar S.C. SAMADA OVINE S.R.L.

 HCL 15
16

5/30/2014

Documentului de Poziție (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Brașov

 HCL 16
17

6/26/2014

HCL privind aprobarea documentatiei tehnice "Redare teren in circuitul agricol" avand beneficiar pe Greavu Rares II 

 HCL 17
18

6/26/2014

HCL privind aprobarea documentatiei tehnice "Redare teren in circuitul agricol " avand beneficiar pe SC Golden Galina SRL

 HCL 18
19

6/26/2014

HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal 

 HCL 19
20

6/26/2014

HCL privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2013

 HCL 20
21

8/29/2014

HCL privind rectificarea bugetului comunei Crizbav pe anul 2014

 HCL 21
22

8/29/2014

HCL privind aderarea comunei Crizbav la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei a Judetului Brasov 

 HCL 22
23

8/29/2014

HCL privind aprobarea unor masuri privind concesionarea servicilui de distributiea a gazelor naturale in comuna Crizbav

 HCL 23
24 8/29/2014 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal - "Infiintare ferma ingrasare taurasi in localitatea Crizbav" avand beneficiar pe Greavu Rares Intreprindere Individuala  HCL 24
25 9/17/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 25
26 9/17/2014 HCL privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Crizbav  HCL 26
27 10/10/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 27
28 10/10/2014 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai consiliului local al comunei Crizbav in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Crizbav  HCL 28
29 10/28/2014 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 29
30 10/28/2014 HCL privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a domnului Rujan Ion  HCL 30
31 10/28/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 31
32 10/28/2014 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal   HCL 32
33 10/28/2014 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal  HCL 33
34 10/28/2014 HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa ce se valorifica catre agentii economici, pe picior, produse principale si accidentale conta anului 2014-2015  HCL 34
35 11/14/2014 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2014  HCL 35
36 11/28/2014 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Rujan Ion  HCL 36
37 11/28/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Racotea Gheorghe  HCL 37
38 11/28/2014 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Butca Lenuta  HCL 38
39 11/28/2014 HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local si de viceprimar al domnului Marcu Gheorghe  HCL 39
40 11/28/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 40
41 11/28/2014 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor scolari si prescolari cu ocazia sarbatorilor de iarna  HCL 41
42 12/11/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ardelean Nicolae  HCL 42
43 12/11/2014 HCL privind alegerea viceprimarului comunei Crizbav  HCL 43
44 12/11/2014 HCL privind aprobarea Raportului de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Reabilitare si extindere Camin Cultural, comuna Crizbav"  HCL 44
45 12/11/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 45
46 12/11/2014 HCL privind stabilitarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015  HCL 46