Repertoriul Arheologic National mentioneaza Crizbavul cu urmatoarele vestigii:

  • Situl arheologic de la Crizbav – locuire civila din Epoca Bronzului si Epoca Romana (Valea Mare, la ieşirea din sat spre pădure, pe terasa din dreapta pârâului Valea Mare)
  • Aşezarea paleolitică de la Crizbav, “Bajos” – locuire civila din Paleolitic (În hotarul satului, pe o terasă.)
  • Situl arheologic de la Crizbav, “La Stejari”. – locuire civila din Eneolitic, Hallstatt, Epoca bronzului (Pe una din terasele dealului “La stejari”, la sud de pârâul Crizbăşel)
  • Depozitul hallstattian de la Crizbav – depozit / tezaur din perioada Hallstatt (pe raza localităţii)
  • Situl arheologic de la Crizbav, “La Cetate” – fortificatie din perioadele Latène, Epoca medievală, Hallstatt (sec. V i.e.n. – I e.n., sec. XII – XIII, sec. XI – IX)
  • Aşezarea Criş de la Crizbav, “Între Văi” – locuire civila din Neolitic (Pe malul stâng al pârâului Valea Mare.)
  • Aşezare si necropola din Epoca Bronzului de la Crizbav (la circa 300 m. sud-vest de punctul la Stejari)
  • Cetatea Heldenburg de la Crizbav – Epoca Medievala, sec. XIII (La cca. 4 km de sat, la cota 1104, în punctul “La Cetate”)